KÖRLEDARE

UPPSKATTAD KÖRLEDARE & DIRIGENT

Tommy är en uppskattad körledare och dirigent. Hösten 2017 tog har över dirigentpinnen för Almakören efter Simon Ljungman och han har fortsatt att leda kören med samma ledord av musikalisk glädje i en kör där alla är välkomna. Almakören sjunger mycket musik från pop och vis-repertoaren främst i arrangemang av Tommy, men också delar av den körtradition som är gemensam för hela Sverige, och i vissa fall även stora delar av världen. Om du är intresserad av Almakörens konserter eller om du vill sjunga i Almakören hittar du mer info här www.almakoren.se

 

Tommy jobbar som ledare för ett av teamen som spelar in musik för Scorx. På ScorX.org kan körsångare öva stämmor på nätet eller i sin smartphone och själv styra vilka stämmor man vill öva till. Ett fantastiskt verktyg för Sveriges körsångare!

 

 

Tommy gör även inspirationsdagar eller projekt med körer, för frågor om sådana bokningar använd formuläret här.

© 2018 Tommy Jonsson Design av Klara former